Foto44

Waarom het jou niet lukt de juiste keuzes te maken…

Onzekere tijden, geldzorgen, veel to-do’s, weinig tijd voor van alles in een onzekere tijd met oneindig veel afleidingen. 

Vervelend, maar het forceert ons wel keuzes te maken. Keuzes die ons weer op de rit brengen. Zowel Persoonlijk als zakelijk. Altijd zijn die keuzes te vinden in drie categorieën: 

TIJD             – we hebben allemaal 24 uur

ENERGIE     – we hebben ‘dagelijkse’ energie*

GELD           – we hebben een maandelijks inkomen

*(Energie is daarnaast sterk verbonden met zingeving, niet alleen met wat je eet. Daarover later meer in een andere blog.)

Maar….de meeste blijven hetzelfde doen, met als gevolg.

TIJD             – ‘ik ben druk‘

ENERGIE     – ‘ik ben zo moe’

GELD           – ‘ik weet niet hoe ik rond kom deze maand’

Wat hebben deze laatste 3 uitspraken gemeen?

Kortgezegd: Zij hebben hun zaken niet op orde. Deze mensen lopen vaak met heel wat stress rond. Vaak zijn het lifestyle issues die al langer bestaan. Pas als er iets ‘bij’ komt voelen we de stress en opeens wordt het teveel. Opeens begint er van alles te kraken.

 Je lijf, je gedrag (en daarmee je relaties) en je zingeving.

Laten we het hebben over gedrag…

De applaus junky, de excuus truus en de kritiekloos

Je hebt drie soorten mensen en allemaal kennen we één van deze mensen (vaak meer). 

De applaus junky  – wil graag bevestiging om zie goed genoeg te voelen. Werkt hard, helpt vaak anderen en vergeet zichzelf. (BEVESTIGING)

De excuus truus  – heeft overal een excuus voor, neemt nooit verantwoordelijkheid en komt geen afspraken na. (COMFORT)

De kritiekloos – mist een vorm van zelfreflectie, vindt van alles van anderen en voelt zich hierdoor vaak erg alleen. (STATUS)


Staan we onder druk? Dan komt één van deze kanten van ons boven drijven. Status en comfort(eten) geven ons een kort maar onvervuld gevoel van vervulling, maar helaas is het een oppervlakkig bord met een gat er in. Ook bevestiging zoeken maakt je eerder zwakker dan sterker voor het oog van een ander. Aantrekkingskracht zit hem in het woord ‘aantrekking’. Als jij positief opvalt, dan krijg jij die bevestiging vanzelf. 

Hoe dan beter?

Je kan het voor jezelf tijdens onzekere tijden meer (zelfver)zeker(der) maken dan veel mensen denken. Als je eerlijk kijkt naar drie zaken die je maar één keer kan uitgeven (tijd, energie en geld), dan zie je opeens de verschillende tussen de oppervlakkig vs de kernacties. 

Dat betekend kiezen en minderen i.p.v. toevoegen en van alles half doen in hetzelfde cirkeltje.
Je kan namelijk pas wat toevoegen als je iets hebt weggehaald. Je kan pas zien wat weg moet als je ziet wat er gebeurd ( en de prijs die je daarvoor betaald). 

Zelf Actualisatie

Tijd voor zelfactualisatie en eens vragen aan de juiste mensen en vraag wat zij zien als ze naar jou kijken.
Met welke mensen ga jij om en wie geef jij te veel van jouw tijd? Zijn jouw (dagelijkse) keuzes nog in lijn met wat jij ECHT wilt?

Welke lessen zie je van de afgelopen tijd? Kiezen, positie innemen, grenzen stellen en pas afwijken onder jouw voorwaarden. Dit altijd in lijn met jouw kernwaarden.

Heb je dat plaatje compleet, dan maak je een roadmap voor jouw dagelijkse acties.

Of…je kan blijven doen wat je nu doet. Uiteraard helemaal aan jou 🙂

Mocht je hier toch hulp mee nodig hebben, klik dan hier.